Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lực lượng chức năng TP Bắc Giang điều xe thang, phá cửa cưỡng chế F1 đưa đi cách ly tập trung - VIDEO: A. HOÀNG

Lực lượng chức năng TP Bắc Giang điều xe thang, phá cửa cưỡng chế F1 đưa đi cách ly tập trung - Video: A. HOÀNG


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon