Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc

Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc - Nguồn: YOUTUBE

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon