Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tai nạn khủng khiếp ở vòng loại cuộc đua Italian Grand Prix, khiến tay đua 19 tuổi Jason Dupasquier qua đời - Nguồn: Italian Grand Prix

Tai nạn khủng khiếp ở vòng loại cuộc đua Italian Grand Prix, khiến tay đua 19 tuổi Jason Dupasquier qua đời - Nguồn: Italian Grand Prix


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon