Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video hiện trường vụ tai nạn ở Kuala Lumpur tối 24-5 (Độc giả cân nhắc trước khi xem) - Video: BERNAMA

Video hiện trường vụ tai nạn ở Kuala Lumpur tối 24-5 (Độc giả cân nhắc trước khi xem) - Video: BERNAMA

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon