Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những cây cầu đáng sợ nhất thế giới, bạn có dám đi qua?

Logo Photos Photos | Trang chiếu 1 / 18: People walk on the 'Europabruecke' bridge, the world's longest pedestrian suspension bridge with a length of 494m, after the official inauguration of the construction in Randa, Switzerland, 29 July 2017. The bridge is situated on the Europaweg that connects the villages of Zermatt and Graechen.

Charles Kuonen Suspension Bridge, Thụy Sỹ

ยาว 494 เมตร
© Valentin Flauraud/EPA/REX/Shutterstock
image beaconimage beaconimage beacon