Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

‘Áo dài của chúng ta’: Ngày hội tôn vinh ‘di sản’ của phụ nữ Việt Nam

‘Áo dài của chúng ta’: Ngày hội tôn vinh ‘di sản’ của phụ nữ Việt Nam

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon