Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đức: Cảnh đổ nát tại nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ

Đức: Cảnh đổ nát tại nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon