Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Audio] Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm thế nào?

[Audio] Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 nguy hiểm thế nào?


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon