Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hươu cao cổ 'tập aerobic' khi ăn cỏ

image beaconimage beaconimage beacon