Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Israel mở cửa nhà hàng, quán bar cho những người có 'hộ chiếu xanh'

Israel mở cửa nhà hàng, quán bar cho những người có 'hộ chiếu xanh'

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon