Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Miss World: Đỗ Thị Hà sẽ thể hiện bản hit 7 tỷ view bằng đàn T’rưng

Miss World: Đỗ Thị Hà sẽ thể hiện bản hit 7 tỷ view bằng đàn T’rưng


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon