Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nổ tại khu công nghiệp ở Singapore, nhiều công nhân thương vong

Nổ tại khu công nghiệp ở Singapore, nhiều công nhân thương vong

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon