Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Phó giáo sư Phạm Đức Huấn nói về điều trị ung thư thực quản hiện nay.

Phó giáo sư Phạm Đức Huấn nói về điều trị ung thư thực quản hiện nay.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon