Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Phản ứng trái ngược: Dân Anh chế giễu Meghan, người Mỹ 'like mạnh'

image beaconimage beaconimage beacon