Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sun Mi khoe vũ đạo 'bỏng mắt' trong MV comeback 'Tail'

image beaconimage beaconimage beacon