Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tom Cruise bị deepfake làm giả khuôn mặt, fan hoang mang tột độ

Tin khác từ iOne

Tin khác từ iOne

image beaconimage beaconimage beacon