Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Triệu Lệ Dĩnh làm đại sứ son môi cao cấp: Người khen đẳng cấp, người chê 'chưa tới'

image beaconimage beaconimage beacon