Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Nhật Bản phát triển bộ xét nghiệm nhận dạng được biến thể

[Video] Nhật Bản phát triển bộ xét nghiệm nhận dạng được biến thể

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon