Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Tranh cãi chuyện đưa mèo đi khám giữa lúc phong tỏa COVID-19

[Video] Tranh cãi chuyện đưa mèo đi khám giữa lúc phong tỏa COVID-19


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon