Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Xuất hiện video thủy thủ tàu ngầm Indonesia ca hát trước khi gặp nạn

Xuất hiện video thủy thủ tàu ngầm Indonesia ca hát trước khi gặp nạn

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon