Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ấm áp người dân tiếp đồ ăn cho các cán bộ trực chốt dưới mưa

Ấm áp người dân tiếp đồ ăn cho các cán bộ trực chốt dưới mưa


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon