Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

2 phóng viên hãng thông tấn Azerbaijan thiệt mạng khi tác nghiệp

2 phóng viên hãng thông tấn Azerbaijan thiệt mạng khi tác nghiệp


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon