Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bị Facebook, Twitter cấm cửa, ông Trump cố tìm kế trở lại 'cõi mạng'

Bị Facebook, Twitter cấm cửa, ông Trump cố tìm kế trở lại 'cõi mạng'

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon