Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bốt điện, biệt thự 'thay áo mới' cổ động cuộc chiến chống COVID-19

Bốt điện, biệt thự 'thay áo mới' cổ động cuộc chiến chống COVID-19


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon