Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hà Nội đông đúc trở lại trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 22

Hà Nội đông đúc trở lại trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 22


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon