Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hà Nội di dời khẩn cấp người dân khỏi ổ dịch phức tạp Thanh Xuân Trung

Hà Nội di dời khẩn cấp người dân khỏi ổ dịch phức tạp Thanh Xuân Trung


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon