Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hoa hậu Khánh Vân quảng bá văn hóa, du lịch Việt trên đất Mỹ

Hoa hậu Khánh Vân quảng bá văn hóa, du lịch Việt trên đất Mỹ


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon