Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khánh Vân ngậm ngùi dừng chân ở top 21 chung cuộc Miss Universe 2020

Khánh Vân ngậm ngùi dừng chân ở top 21 chung cuộc Miss Universe 2020

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon