Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Khoảnh khắc núi đất đá đổ như thác nuốt chửng cả thị trấn ở Nhật Bản

Khoảnh khắc núi đất đá đổ như thác nuốt chửng cả thị trấn ở Nhật Bản


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon