Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sốc với cảnh dân Afghanistan chen nhau bám càng máy bay rời khỏi Kabul

Sốc với cảnh dân Afghanistan chen nhau bám càng máy bay rời khỏi Kabul


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon