Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tòa nhà 8 tầng ở Ấn Độ sập trong tích tắc sau nhiều ngày mưa lớn

Tòa nhà 8 tầng ở Ấn Độ sập trong tích tắc sau nhiều ngày mưa lớn


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon