Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] 3 đại diện Việt Nam lọt tốp gương mặt trẻ nổi bật châu Á

[Video] 3 đại diện Việt Nam lọt tốp gương mặt trẻ nổi bật châu Á

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon