Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video khuyến cáo người dân dùng liều lượng muối đúng cách. (BTC cung cấp)

Video khuyến cáo người dân dùng liều lượng muối đúng cách. (BTC cung cấp)


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon