Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Mỹ: Học sinh nổ súng tại trường học, ít nhất 3 người bị thương

[Video] Mỹ: Học sinh nổ súng tại trường học, ít nhất 3 người bị thương

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon