Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Người dân Thủ đô lơ là chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Người dân Thủ đô lơ là chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon