Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Nhà thờ lớn đang được ''khoác tấm áo màu xanh'' đặc biệt

[Video] Nhà thờ lớn đang được ''khoác tấm áo màu xanh'' đặc biệt


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon