Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Video] Rơi khinh khí cầu do vướng vào dây điện làm 5 người tử vong

[Video] Rơi khinh khí cầu do vướng vào dây điện làm 5 người tử vong


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VietnamPlus

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon