Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Công ty CP Viptour- Togi đứng đầu danh sách nợ thuế ở Hà Nội

Logo Kiến Thức Kiến Thức 17/01/2019

Theo đợt công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế lần này, tính đến thời điểm 30/11/2018, Hà Nội có 8 doanh nghiệp nợ 209.868 triệu đồng tiền thuê đất và 88 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền 34.434 triệu đồng.

Tính đến 30/11/2018, Công ty cổ phần Viptour- Togi với số nợ tiền thuê đất là 157.610 triệu đồng. Ảnh minh họa. © Kiến Thức Tính đến 30/11/2018, Công ty cổ phần Viptour- Togi với số nợ tiền thuê đất là 157.610 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Trong đó, đứng đầu danh sách công khai nợ lần này là Công ty cổ phần Viptour- Togi với số nợ tiền thuê đất là 157.610 triệu đồng.

Vị trí thứ 2 thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư phát tiển và Thương mại Việt Tiến với số nợ là 34.383 triệu đồng. Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu và chế biến lương thực Việt Tiến đứng vị trí thứ 3 với số nợ là 10.335 triệu đồng.

Trong danh sách 88 đơn vị nợ tiền thuế, phí, Công ty TNHH MTV Xây lắp sông Đà 207 đứng đầu với số nợ là 4.998 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam với số nợ 3.173 triệu đồng và Công ty Cổ phần Bym Group với số nợ 3.160 triệu đồng.

Trước đó, trong năm 2018, Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin 1.864 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 6.598.904 triệu đồng. Sau công khai đã có 846 doanh nghiệp và dự án nộp 847.463 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Sang năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon