Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lão nông U50 chỉ cách làm giàu nhờ "của trời cho"

May mắn có được cây bơ trái vụ có tuổi đời gần 40 năm, bằng sự kiên trì, nỗ lực gây giống lão nông ở Tây Nguyên đã làm giàu thành công từ chính "của trời cho" ấy.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon