Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Hồ Chí Minh: GAS
83.300,00
-700,00
-0,83%
Đơn vị tiền tệ tính bằng VND 10/05/2021 10:02 AM UTC +07:00
1 Ngày
 • Giá Mở cửa

  83.500,00

 • Giá cuối ngày Trước đó

  84.000,00

 • Số lượng (TB)

  156,60k (-)

 • Trong ngày

  83.000,00-83.500,00

 • Trong 52 tuần

  53.900,00-130.748,00

 • Giá trị vốn hóa TT

  160,77T

 • Tỷ lệ Cổ tức (Lãi suất)

  4.500,00 (5,09%)

 • Beta

  1,36

 • Cổ phần Chưa trả

  1,91B

 • Tỷ lệ Giá/Thu nhập (EPS)

  21,71 (3.869,40)

Câu chuyện Hay nhất

image beaconimage beaconimage beacon