Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đề nghị kiểm điểm một loạt bộ, ngành ‘quên’ báo cáo về chống lãng phí

Logo VietnamPlus VietnamPlus 13/04/2018 Xuân Dũng

Bộ Tài chính có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) © TTXVN Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm ban hành và gửi về Bộ Tài chính chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và gửi báo cáo kết quả hàng năm việc thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 28/2 năm sau liền kề.

Tuy nhiên, ngành tài chính thống kê, đến ngày 12/4, còn 15 bộ, ngành ở Trung ương, 17 tỉnh, thành phố và 17 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà Nước chưa gửi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 về Bộ Tài chính.

Về báo cáo kết quả thực hiện năm 2017, Bộ Tài chính cho biết, có 4 bộ, cơ quan ở Trung ương, 12 địa phương và 13 tập đoàn, tổng công ty chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính. Thậm chí, có trường hợp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn gửi nhầm… báo cáo của năm 2016.

Ngoài ra, theo đánh giá, một số cơ quan ở Trung ương đã gửi báo cáo năm 2017 về Bộ Tài chính nhưng nội dung không có số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, lãng phí trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước.

Để chấn chỉnh, đại diện Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nói trên./.

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon