Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Logo VietnamPlus VietnamPlus 10/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

(Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN) © VietnamPlus (Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Cụ thể, Bộ Xây dựng thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định để tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định của pháp luật./.

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon