Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Có gì bên trong khu đất dự tính xây dựng Nhà hát 1.500 tỷ đồng ở TP.HCM?

Logo VTC VTC 08/10/2018 VTC News

Khu vực dự định xây dựng Nhà hát sẽ đặt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), với tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng.

Khu vực dự định xây dựng Nhà hát sẽ đặt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), với tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng.
© Được VTC cung cấp

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon