Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Sông Đà lãi vỏn vẹn 22,3 tỷ, Chủ tịch HĐQT thu nhập 52,7 triệu đồng/tháng

Logo Dân Việt Dân Việt 5 ngày trước P.V
(Dân việt) Dù Tổng công ty Sông Đà chỉ đạt mức lợi nhuận 22,3 tỷ đồng trong năm 2018, mức lợi nhuận thấp kỷ lục của doanh nghiệp này. Song Chủ tịch HĐQT Sông Đà và 4 Ủy viên HĐQT chuyên trách, mỗi người sẽ được nhận lương, thù lao từ 45,9 tới 52,7 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận Tổng công ty Sông Đà xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 22,3 tỷ đồng trong năm 2018. (Ảnh minh hoạ) © danviet.vn Lợi nhuận Tổng công ty Sông Đà xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 22,3 tỷ đồng trong năm 2018. (Ảnh minh hoạ)

Lợi nhuận Tổng công ty Sông Đà thấp kỷ lục

Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Dù được coi là một trong số các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu trong ngành xây dựng, song báo cáo mới đây lại cho thấy kết quả kinh doanh thiếu tích cực của Tổng công ty Sông Đà.

Theo đó, tính đến hết năm 2018, Tổng công ty Sông Đà nắm giữ khối tài sản nhà nước khoảng 15.652 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước 4.517 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.186 tỷ.

Song lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty chỉ đạt 22,3 tỷ đồng, tương ứng 11% kế hoạch mà hội đồng quản trị đề ra vào đầu năm, tương ứng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,06%, lãi sau thuế trên tổng tài sản chỉ đạt 0,17%.

Theo Tổng công ty Sông Đà, nguyên nhân khiến lợi nhuận doanh nghiệp thấp là do sản lượng không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, Sông Đà đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 4/2018, còn Chính phủ quy định không được đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm bàn giao. Vì vậy, Tổng công ty trích lập dự phòng các khoản 239 tỷ đồng, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

Trong năm 2019, tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.300 tỉ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 388 tỉ đồng, trong đó của công ty mẹ là 100 tỉ đồng và công ty con là 288 tỉ đồng.

Song theo báo cáo tài chính quý I/2019, Tổng công ty Sông Đà mới đạt lợi nhuận sau thuế 36,5 tỷ đồng, tương đương 9,4% kế hoạch năm 2019.

Ngoài ra, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sỡ hữu của Sông Đà cũng ở mức khá cao: 2,81 lần. Tính tới cuối quý I/2019, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 21.372 tỷ đồng.

1.900 tỷ đồng nợ khó đòi, nợ "chưa được đối chiếu xác nhận"

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà. Trong đó, cơ quan kiểm toán chỉ ra nhiều tồn tại xung quanh vấn đề thu hồi nợ.

Điển hình là một số khoản nợ phải thu lớn trên 3 năm chưa thu hồi được như khoản đặt cọc 35 tỷ đồng từ tháng 9/2013 để mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT dù sau đó hai bên đã thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Bên cạnh đó, khoản lãi cho Công ty cổ phần Điện Việt Lào vay vốn lưu động lên tới 811 tỷ đồng cũng chưa được thu hồi.

Ngoài ra, cuối năm 2017, Tổng công ty phải thu hồi 10.786 tỷ đồng của khách hàng, trong đó hơn 1.900 tỷ đồng là nợ quá hạn. Trong số nợ quá hạn thì 16% là nợ khó thu đòi, 33% là nợ "chưa được đối chiếu xác nhận".

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác thu hồi nợ của Tổng công ty Sông Đà còn nhiều hạn chế và khó khăn do các công trình xây lắp thi công kéo dài qua nhiều năm, chậm quyết toán.

Chủ tịch HĐQT Sông Đà hưởng thu nhập 52,7 triệu đồng/tháng

Dù tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp chưa cho thấy nhiều nét tích cực, song theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà, năm 2018, Chủ tịch HĐQT Sông Đà sẽ thù lao nhận 52,7 triệu đồng/tháng. Còn 4 Ủy viên HĐQT chuyên trách mỗi người được nhận thù lao 45,9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các thành viên HĐQT Sông Đà kiêm nhiệm một vị trí khác được đề xuất sẽ nhận thêm khoản thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng, song khoản thu nhập kiêm nhiệm sau đó không được đưa vào nội dung đề nghị quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà.

Chủ tịch HĐQT Sông Đà và 4 Ủy viên HĐQT chuyên trách, mỗi người sẽ được nhận lương, thù lao từ 45,9 tới 52,7 triệu đồng/tháng. © danviet.vn Chủ tịch HĐQT Sông Đà và 4 Ủy viên HĐQT chuyên trách, mỗi người sẽ được nhận lương, thù lao từ 45,9 tới 52,7 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà bao gồm ông Hồ Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT), 4 thành viên HĐQT gồm các ông Trần Văn Tuấn (kiêm Tổng Giám đốc), ông Phạm Văn Quản, ông Nguyễn Văn Tùng và ông Đặng Quốc Bảo.

Trong năm 2019, kế hoạch thù lao đối với Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT của Tổng công ty Sông Đà giữ nguyên như con số thực hiện năm 2018.

TIN KHÁC TỪ DÂN VIỆT

image beaconimage beaconimage beacon