Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Viglacera Đông Triều đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng đến 93%

Logo Vietnam Daily Vietnam Daily 13/02/2020

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Đông Triều (UpCoM: DTC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu tổng doanh thu đặt ra gần 390 tỷ đồng, tăng 26% so với con số thực hiện năm 2019, tổng chi phí gần 360 tỷ đồng tăng hơn 22%.

Lợi nhuận trước thuế đề ra hơn 30 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế hơn 24 tỷ đồng, tăng hơn 93%.

Về sản lượng sản xuất, Viglacera Đông Triều đặt ra các chỉ tiêu gạch xây đạt hơn 37 triệu viên, ngói 22v/m2 đạt 42 triệu viên.

Trong năm 2020, Công ty dự định đầu tư gần 6 tỷ đồng vào nhà máy Đông Triều 1. Trong đó, đầu tư 1,3 tỷ đồng mua 4 chiếc xe nâng 3 tấn (xuất xứ Trung Quốc) và hơn 2,4 tỷ đồng vào sân bê tông thành phẩm, bê tông M250 dày 20cm.

Nguồn: Viglacera Đông Triều © Vietnamdaily Nguồn: Viglacera Đông Triều

Về kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty ghi nhận gần 311 tỷ đồng doanh thu, tăng 93% so với năm trước. Giá trị thành phẩm tồn kho đạt 53 tỷ đồng, tăng 203% so với hàng tồn kho năm trước.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước. Như vậy, Viglacera Đông Triều thực hiện được 91% chỉ tiêu doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Được biết, Viglacera Đông Triều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào tháng 3 tới. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch chi trả cổ tức, báo cáo thù lao của ban kiểm soát…

Tin khác từ Vietnam Daily

image beaconimage beaconimage beacon