Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Trà Leng – Hy vọng tìm kiếm 13 người mất tích ngày một ít đi

Logo Lao Động Lao Động 2 ngày trước Tường Minh
© Lao Động Vẫn còn 13 người bị vùi lấp trong vụ lở núi ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể, dù lực lượng tìm kiếm đã và đang rất nỗ lực. Và mọi hy vọng tìm kiếm đang ngày một ít đi.
Trà Leng – Hy vọng tìm kiếm 13 người mất tích ngày một ít đi
Nội dung theo dõi tiếp theo
TIẾP THEO
TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon