Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

51 nhà đầu tư tham gia dự thầu dự án cao tốc Bắc – Nam

Logo Lao Động Lao Động 5 ngày trước Minh Hạnh
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: GTVT © Lao Động Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: GTVT

Theo Vụ Đối tác công tư (PPP),  Bộ GTVT hiện đã có 7/8 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) mở thầu.  Sau khi mở thầu sơ tuyển nhận được hồ sơ dự thầu của 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính ngày 11.7, đã có 7/8 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) mở thầu bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, gồm các dự án Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Dự án là Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được mở thầu sơ tuyển nhà đầu tư vào ngày 15.7.2019.

Được biết, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Trong số 7 dự án đã mở thầu sơ tuyển dự án Mai Sơn - QL45 có 11 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự tuyển, Diễn Châu - Bãi Vọt c có 10 nhà đầu tư, Nha Trang - Cam Lâm có 8 nhà đầu tư, Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 6 nhà đầu, Nghi Sơn - Diễn Châu có 6 nhà đầu tư, QL45 - Nghi Sơn có 5 nhà đầu tư và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 5 nhà đầu tư.

Theo Vụ Đối tác công tư, sau khi mở thầu bước sơ tuyển nhà đầu tư, các Ban QLDA sẽ tiến hành chấm sơ tuyển để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu. Cụ thể, điểm của nhà đầu tư được tính theo thang điểm 100.

Trong đó, mức điểm năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm 60 điểm; năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm 30 điểm và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm 10 điểm. Tối đa mỗi dự án sẽ lựa chọn 5 nhà đầu tư được tính theo thang điểm từ cao xuống thấp.

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon