Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm quanh khu vực sân Mỹ Đình

Logo Lao Động Lao Động 06/12/2018 TẠ QUANG - CUNG HUYỀN

Cách sân vận động khoảng 200m, các bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm, người trông xe xuống đường chèo kéo khách. 

© Được Lao Dong cung cấp

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon