Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Biden bối rối vì cửa Nhà Trắng đóng trong lần đầu bước vào

image beaconimage beaconimage beacon