Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

BLV Quang Huy: “Hiến máu thường xuyên giúp đất đước có nguồn dự trữ”

Bình luận viên Quang Huy và nhiều ca sĩ, MC nổi tiếng đã hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, cùng hiến máu ngay giữa dịch COVID-19.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon